Công Quả

  CÔNG QUẢ Văn Phòng Phổ Thông Giáo Lý, Ngọ thời 14 tháng 5 Mậu Thân (9 – 6 – 1968) Thi: Nương ánh hồng quang đến cõi trần,  Mượn lời đạo lý khuyến sanh dân,  Tu hành để biết cơ mầu nhiệm,  Biết rõ an nhiên định số phần.  AN HÒA THÁNH NỮ chào chư Thiên […]

24 điều Thế Luật

24 ĐIỀU THẾ LUẬT Người được Nhập môn hành Đạo phải tuân y Thế Luật như sau nầy:  Điều thứ nhứt: Hễ thọ giáo với một Thầy thì tỉ như con một cha, phải thương yêu nhau; liên lạc nhau, giúp đỡ nhau lấy lòng thành thật mà đối đãi nhau, dìu dắt nhau trong […]

Những lời khuyến tu của Đức Mẹ

NHỮNG LỜI KHUYẾN TU CỦA ĐỨC MẸ DIÊU TRÌ BỬU ĐIỆN, NAM THÀNH THÁNH THẤT, Tuất thời Rằm tháng 6 Tân Hợi (5-8-1971) Mẹ linh hồn các con nam nữ. Mẹ mừng các con! Thi: Lìa chốn Hư VÔ đến cõi trần, Thấy con khổ CỰC kiếp vi nhân; Đem lời TỪ ái ra khuyên […]

Hồi tâm hướng thiện

HỒI TÂM HƯỚNG THIỆN THÁNH THẤT BÌNH HÒA Tý thời 14 rạng Rằm tháng 8 Canh Tuất (14-9-1970)       DIÊU TRÌ KIM MẪU, Mẹ linh hồn các con! Mẹ mừng các con.       Mỗi độ Thu sang là mỗi lần các con hội hiệp cùng nhau thiết lễ Trung Thu hiến dâng cho Mẹ. Mẹ […]

Ôn tập Thánh Giáo của Đức Lý Giáo Tông

ÔN TẬP THÁNH GIÁO CỦA ĐỨC LÝ GIÁO TÔNG 1. Về tu học: “Học mà không tu như đọc thuộc lòng một bản thực đơn mà không thực phẩm, còn tu mà không học ví như người mù đi đêm. Học tu, tu học phải đi đôi.” 2. Năm ví dụ tu hành:  “Bần Đạo không đưa […]

Tà Chánh Yếu Ngôn – Thánh giáo khuyến tu và dạy về Nhơn Đạo rất hay của Đức Lý Giáo Tông

ĐÀN CƠ LẬP TẠI THANH QUANG THÁNH TỊNH Đêm 15-2 Đại Đạo năm thứ 11 (1936) Pháp Đàn   : Trần Công BangChứng Đàn : Nguyễn Quang ChâuĐồng Tử     : Thanh Long, Bạch Hổ THI THÀNH tâm tiếp lịnh thọ Thiên ân, HOÀNG chúc kim niên rõ chí thần; BỔN phụng mạng hành linh Thánh bút […]

Cao Đài

  Cao Đài   Vào năm 1927, trong một đàn cơ tại Cần Thơ, Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế đã cho một bài thơ rất đặc biệt: “Linh tiêu nhất tháp thị Cao Đài,Đại hội quần tiên thử ngọc giai;Vạn trượng hào quang tùng thử xuất,Cổ danh bửu cảnh Lạc Thiên Thai. ” Như là […]

Quan niệm về Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế trong Tam Kỳ Phổ Độ

  Quan niệm về Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế trong Tam Kỳ Phổ Độ TIỂU-DẪN Hầu hết nhân loại, bất kỳ theo khuynh hướng nào, dù có tín ngưỡng hay bài bác thần-linh, cũng đều nhìn-nhận rằng: con người có hai phần thể-xác và linh-hồn. Thể xác hữu-hình thì ai cũng dễ-dàng nhận thấy là […]