Phật ở đâu?

Phật ở đâu?    Thuở xưa, có anh chàng đọc kinh nghe nói về Phật, thích lắm,quyết định đi tìm gặp Ngài bằng được.Anh chàng khăn gói ra đi tìm Phật.Sau khi trải qua không biết cơ man nào là núi sông, thành phố, hầm hố gian nguy hiểm trở… Chàng vẫn chưa gặp được […]

Thiền Sư và Cô Lái Đò

THIỀN SƯ VÀ CÔ LÁI ĐÒ Cô lái đò đưa khách qua sông. Đò cập bến cô lái thu tiền từng người. Sau hết đến nhà sư.Cô lái đò đòi tiền gấp đôi. Nhà Sư ngạc nhiên hỏi vì sao? Cô lái mỉm cười: – Vì Thầy nhìn em… Nhà sư nín lặng trả tiền và bước lên bờ. […]

Đạt Ma Tổ Sư mất dép

ĐẠT MA MẤT DÉP Trong các chùa thuộc Bắc Tông, thường treo bức tranh một hành giả dữ tướng, cao to, quắc thước, râu hùm, hàm én, mắt lóe kỳ quang, mình vận cà sa, vai quảy một chiếc dép, đang mãi miết bôn tẩu thiên lý. Đó chính là Bồ-Đề-Đạt-Ma (Bodhidharma), vị tổ thứ 28 […]