Đôi điều chiêm nghiệm về Pháp Chánh Truyền Cửu Trùng Đài

A.  DẪN NHẬP Muốn lập một nền Đạo lớn lao như Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ có khả năng truyền giáo đến thất ức niên mà không lập Pháp thì làm sao điều độ được số lượng giáo đồ quá đông gồm toàn thể nhân loại. Do vậy ngay sau Đại Lễ Khai Minh Đại […]

Lễ Sanh với sứ mạng khai đàn

LỄ SANH VỚI SỨ MẠNG KHAI ĐÀN Ngày 14 tháng 5 Bính Dần, những tín hữu Cao Đài đầu tiên được Đức Chí Tôn ban phong phẩm vị Lễ Sanh, theo lời kể của bà Đầu Sư Hương Hiếu trong Đạo Sử Xây Bàn quyển 1 gồm quý ông: “Thầy phong 4 vị Lễ Sanh: […]

Góp phần làm sáng tỏ lịch sử Đạo Cao Đài

Quý anh chị em vào đường link sau để cùng tham khảo một công trình nghiên cứu rất công phu và có tính thuyết phục cao của Đạo Huynh Đạt Tường về những nhận định nhằm “Góp phần làm sáng tỏ lịch sử Đạo Cao Đài”: http://www.mediafire.com/?9ljqmftc5o35crf Sau khi đọc xong tập tài liệu này, […]

Lịch sử Pháp Chánh Truyền và Tân Luật

  LỊCH SỬ PHÁP CHÁNH TRUYỀN VÀ TÂN LUẬT ĐẠT TƯỜNG I. PHÁP CHÁNH TRUYỀN: 1. Pháp Chánh Truyền Cửu Trùng Đài 1.1. Thầy ban PCT Cửu Trùng Đài Nam phái (7 bậc) 1.2. Đức Lý Giáo Tông ban PCT Cửu Trùng Đài Nữ phái 1.3. Đức Lý Giáo Tông bổ sung PCT Cửu Trùng […]

Khai Tịch Đạo và Khai Minh Đại Đạo

KHAI TỊCH ĐẠO VÀ KHAI MINH ĐẠI ĐẠO Nam Thành Thánh Thất, 22 – 09 – 1970 (23 – 08 Canh Tuất) Vì muốn sáng tỏ Thiên cơ trên đường hành đạo, hôm nay Bần Đạo vâng lịnh Đức Chí Tôn và cũng thay mặt các Tiền Bối quá vãng đến để nói rõ ngày 23 tháng […]