Bể khổ thuyền tâm

Bể khổ thuyền tâm
Mặc dầu bể cả thuyền con,
Sóng muôn trùng lượn bến còn đâu xa.
Nhưng thuyền vẫn lướt xông pha,
Lòng ta hẹn với Trời xa ngại gì!
Chèo đi! Ta vẫn chèo đi,
Thuyền tâm, bể khổ sờn chi sóng trần.
Thuyền tuy suýt đắm bao lần,
Nhưng gan chí sĩ, so cùng nước non.
Trước bão tố, tấm lòng son,
Dù buông hơi thở cũng còn khí thiêng.
Đời ta nặng một lời nguyền,
Quyết tâm lẽ sống dẹp phiền lụy tan.
Dầu cho sức mỏn hơi tàn,
Sóng to hồ dễ ngăn đàng ta sao!
Thanh Lương

Post Author: Ban Biên Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *