Khổ – Vui

git_nc_mt
KHỔ – VUI
Cuộc thế vần xoay khổ với vui,
Biết sao là khổ, biết sao vui;
Vui trong tham dục vui rồi khổ;
Khổ để tu hành khổ hóa vui.
Tâm hồn hoan hỷ thì không khổ,
Lòng chấp chặt hoài chẳng có vui;
Người đời mãi vướng trong vòng khổ,
Nếu biết học tu ắt sống vui.
Khuyết danh.

Post Author: Ban Biên Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *