Một đoạn Thánh giáo dạy về Công quả và luật nhân quả của Đức Mẹ rất ý nghĩa

ho sen trắng

 

Một đoạn Thánh giáo dạy về Công quả và luật nhân quả rất hay và nhiều ý nghĩa của Đức Mẹ:

“Các con biết lo cho kẻ khác chính là tự lo cho các con đó. Đồng tiền bát gạo đem để vào chỗ đúng nhân nghĩa không mất đâu con. Ngược lại sản nghiệp dầu to lớn đến đâu, nếu nó có bởi việc làm thiếu đạo đức mà ra thì của Thiên rồi cũng hoàn về cho địa.” [Đức Diêu Trì Kim Mẫu, Chơn Lý Đàn ngày Rằm tháng 6 Nhâm Tý (25-7-1972)]

Post Author: Ban Biên Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *