Tình Đời Thế Đạo

TÌNH ĐỜI THẾ ĐẠO
Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, Tuất thời 26 tháng Chạp Nhâm Tý (29 – 01 – 1973)

      DIÊU TRÌ KIM MẪU VÔ CỰC ĐẠI TỪ TÔN, Mẹ linh hồn các con. Mẹ mừng các con.

  Bài:
Giáng đàn giữa lúc cuối đông,
Thăm con lớn nhỏ hồng trần thế nao?
Đã mấy phen rạt rào ấm lạnh,
Trải bao lần trong cảnh bể dâu,
Con vui hay đã héo sầu?
Con an phận Đạo hay cầu vinh quang?
       Đông sắp mãn Xuân sang đây trẻ,
       Con thiết tha nên Mẹ giáng đàn,
Ban cho con một mùa Xuân,
Mùa Xuân đạo đức tinh thần tốt tươi.

      Mẹ miễn lễ các con đồng an tọa.
      Hỡi các con! Mẹ đến trần gian giờ này với các con khi trần gian còn mờ mịt bụi hồng. Mẹ đến để khuyên nhủ vỗ về các con trước cảnh phân hóa rẽ chia của tình đời thế đạo.
      Trong khi đó thì nước non dân tộc của các con đã được hồng ân Đức Thượng Đế ban bố. Chính mình Thượng Đế lâm trần khai Đạo mở cơ cứu cánh tận độ quần sinh giữa thời Hạ Nguơn ly loạn.
      Rồi trên bốn mươi năm dằng dặc trôi qua, Mẹ nghĩ các con cũng đã giác ngộ tĩnh tâm ghi nhớ lời giáo huấn của Đức Chí Tôn và chư Phật Tiên để vững niềm tin làm tròn Thiên chức nhơn vị của sứ mạng Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.
      Trải qua mấy mươi mùa Xuân vui ít buồn nhiều, thế gian nhơn loại đã vội vàng chen đua trên từng nhịp cầu cộng nghiệp.
      Ôi! đó là luật đào thải đang diễn hành trong cơn mạt pháp kỳ tam.
      Hiện tình thế sự ngày nay các con đã nhận định được mọi việc xảy ra đều do biến cố ở lòng người. Lòng người còn phân hóa thì xã hội non nước các con thử hỏi làm sao an định được hỡi các con?
      Nếu các con là hàng đạo tâm sứ đồ môn đệ của Đức Thượng Đế Chí Tôn, là bực lãnh đạo thay Trời hành hóa, không thực thi nhiệm vụ của chính mình trong lúc này thì còn ngày giờ đâu để các con hoàn thành sứ mạng!
      Các con ơi! Các con hãy thực sự thương yêu bảo vệ lẫn nhau, hãy dìu dắt nâng đỡ lẫn nhau, dù kẻ chơn mây, người góc biển mà tinh thần hòa hợp bất diệt của các con sẽ là bức tường thành vạn năng vững chắc cho sanh linh ẩn núp trong cơn nắng lửa mưa dầu.
      Nếu các con vì lý do tiểu tiết gì đó, Mẹ e sứ mạng Đại Đạo cứu cánh không hoàn thành, các con khó tránh luật Thiên điều.
      Trước khi Xuân về, Mẹ gởi cho các con vài lời giản dị, các con ghi nhớ.

  Thi:
Con hãy thương yêu kẻ ghét mình,
Thương đời mạt kiếp khó tồn sinh;
Thương thân cá chậu vòng oan nghiệt,
Thương phận chim lồng chốn nhục vinh.
Thương kẻ tội tình chưa thức tỉnh,
Thương người mê muội mãi u minh;
Có thương con mới dày công quả,
Công quả là đường đến Ngọc Kinh.

      Hỡi các con! Là bậc tu hành chơn chính, các con hãy bình tĩnh hơn lúc nào hết, để nhận định giả chơn, lợi hại, hầu làm tròn sứ mạng trong Tam Kỳ Phổ Độ nghe các con! Đừng dại dột tranh chấp lèo lái khi con thuyền đang vượt trùng dương.

Thi bài:
  Dù thế sự khóc cười thay đổi,
Dù nhơn tình giả dối đấu tranh;
Con nên giữ vững tinh thần,
Giác mê khải ngộ thoát màn vô minh.
       Đời có kẻ buôn tình bán nghĩa,
       Đời có người mai mỉa thị phi;
Con nên nhẫn nại thủ trì,
Gieo mầm bác ái đúng kỳ sanh sôi.
Vì thế đạo suy đồi băng hoại,
       Bởi nhơn tình mặt trái khôn lường;
  Con nên giữ vững lập trường,
Hóa nhơn hoằng kỷ xiển dương Đạo mầu.

      Các con vui vẻ đón mừng Xuân mới và nhớ lời Mẹ dạy nghe các con!
      Mẹ ban ân toàn thể các con nam nữ lớn bé yêu quí của Mẹ, Mẹ hồi cung.

Post Author: Ban Biên Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *