Vòng Tứ Khổ: Sanh, Lão, Bệnh Tử

Mãi lẩn quẩn trong vòng lẩn quẩn,
Mặc, uống, ăn, vui, giận, ghét, thương,
Rồi đây mái tóc pha sương!
Rồi đây nắm đất vùi chôn cuộc đời!
(TGST)

Cần lo học Ðạo chí đừng lơi,

Phú quí sương tan lố bóng Trời;

Lợi lộc xôn xao rồi một kiếp,

Nghĩa nhơn tích trữ để muôn đời.

(TNHT)

 

Post Author: Ban Biên Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *